Klik op de thumbnail om te vergroten Mts. De Boer Deze installatie is in 2013 door Biogas Plus volledig aangepast en  uitgebreid (o.a. mengtank, VDT-pompsysteem). De installatie is veel  robuuster en flexibeler geworden waardoor de beschikbaarheid sterk is  verbeterd en men een veel gevarieerder menu van biomassa kan voeren.  Hierdoor is het voor Mts. De Boer mogelijk geworden om winstgevend te  draaien. (NB: De installatie is oorspronkelijk door een andere leverancier  gebouwd.) NL  EN