Klik op de thumbnail om te vergroten Jorritsma, Tzummarum  Biogas Plus heeft voor de biogasinstallatie een VacuümDrukTank  pompsysteem geleverd. Daarnaast heeft Biogas Plus het ontwerp voor de  hydrolysekelder geleverd en heeft Biogs Plus de installatie biologisch  opgestart. Jorritsma heeft ook een drooginstallatie en twee indikkers van Biogas Plus.  Vloeibaar digestaat wordt op deze manier ingedikt en gedroogd tot circa  85% droge stof. In 2012-2013 is de installatie met ondersteuning van Biogas Plus uitgebreid met een extra navergister. NL  EN