Klik op de thumbnail om te vergroten Mts. Van Oosten, Hantumhuizen Deze installatie is in 2013 door Biogas Plus volledig aangepast en  uitgebreid (o.a. mengtank, VDT-pompsysteem, navergister, extra WKK). De  installatie is veel robuuster en flexibeler geworden waardoor de  beschikbaarheid sterk is verbeterd en men een veel gevarieerder menu van  biomassa kan voeren. Hierdoor is het voor Van Oosten mogelijk geworden  om winstgevend te draaien. (NB: De installatie is oorspronkelijk door een  andere leverancier gebouwd.) Biogas Plus heeft tevens een 1 MWth indikker geleverd. De indikker dikt het  digestaat in tot circa 15% droge stof.   NL  EN