Groen gas      Groen gas is biogas dat is ‘schoongemaakt’ om zodoende eenzelfde kwaliteit te krijgen als aardgas. Biogas bestaat voor ongeveer 55% uit methaan (CH4) en 45% kooldioxide  (CO2). Daarnaast bevat het biogas H2S, NH3 en vaak ook vluchtige  organische koolwaterstoffen (VOC's), zoals siloxanen en terpenen. Ook is  het biogas verzadigd met vocht. Aardgas daarentegen bestaat voor  ongeveer 90% uit CH4 en 10% N2, is droog en bevat vrijwel geen NH3 en  H2S. Ook bevat aardgas een geurstof (THT), die het gas zijn kenmerkende  geur geeft. De werking van een biogas opwerkingsinstallatie is dan ook gebaseerd op  de volgende principes: Verwijderen van NH3, H2S en CO2 Verwijdering van vluchtige organische koolwaterstoffen met actief kool Drogen van het gas Toevoegen van geurstof THT (odorant met kenmerkende geur voor  aardgas) Kwaliteitscontrole van het groen gas met een poortwachter Bij het opwaarderen worden alle verontreinigingen uit het biogas gefilterd  en wordt het biogas gedroogd. Ook wordt de CO2 grotendeels uit het biogas verwijderd, waardoor groen gas overblijft dat kwalitatief exact gelijk is aan  aardgas. Het groen gas wordt vervolgens gekeurd door een poortwachter en ingevoed in het aardgasnet. Biogas Plus beschikt over jarenlange ervaring met alle aspecten van groen  gas: de verschillende technologieën voor opwerken van het biogas kwaliteitsbewaking invoeding in het aardgasnet gebruik als transportbrandstof productie van groene CO2 uit het restgas van de opwerking certificering (Vertogas, NTA8080)  Biogas Plus kan groen gas installaties engineeren, leveren en installeren van de aansluiting op de vergister tot en met de aansluiting op het aardgasnet.  Dit kan geïntegreerd in een turn-key project met de biogasproductie, maar  ook afzonderlijk bij een bestaande vergister. Daarnaast kan Biogas Plus ook behulpzaam zijn met: advies haalbaarheidsstudies vergunningaanvraag subsidieaanvraag certificering  onderhoud en service Wilt u meer weten over de (on)mogelijkheden van groen gas? Neem dan  vrijblijvend contact met ons op.
NL  EN