Mestvergisten  Mestvergisten op boerderijschaal kan een aantrekkelijke optie zijn. De  voorwaarden zijn dat de investering niet te hoog mag zijn en dat de  techniek simpel en gebruiksvriendelijk is. Biogas Plus heeft hiervoor een  passend systeem ontwikkeld dat past binnen onze filosofie: Simpel  Robuust Flexibel  De basis van de installatie bestaat uit een container met daarin alle  benodigde techniek en daarnaast een vergister die tevens kan dienen als  mestopslag. De container bevat: Pompsysteem VacuümDrukTank Pasteurisatie (optioneel) CV-verdeler Compressor Schakelkast met bedieningspaneel WKK (warmte & elektriciteit) / biogas gestookte ketel (warmte)  Om een positief rendement te bereiken is een minimale schaalgrootte nodig van enkele duizenden m3 mest per jaar. De installatie is zo ontwikkeld dat het mogelijk is om verschillende soorten  mest te vergisten. Indien u bijvoorbeeld ook vaste mest wilt vergisten, kan  dit door een menginstallatie toe te voegen. Via dit systeem kunnen dan ook andere op het bedrijf aanwezige reststromen worden toegevoegd zoals  bijvoorbeeld voerresten of (berm)gras.   Als u voor de optie ‘pasteurisatie’ kiest, verwerkt u uw mest en is de mest  vervolgens exportwaardig. De pasteurisatie is geïntegreerd in de container  en levert u geen extra werk op. Het geproduceerde biogas kan op twee manieren worden aangewend. Het  biogas kan worden verbrand in een WKK om zodoende elektriciteit en warmte te produceren. Het biogas kan ook worden verbrand in een ketel om  zodoende alleen warmte te produceren. De keuze voor een WKK of een ketel is mede afhankelijk van de soort energiebehoefte op uw bedrijf. In onderstaand schema staat een voorbeeld van de opzet van een  mestvergister bij een rundveebedrijf. Een vergelijkbare opzet kan worden  gekozen voor een varkensbedrijf. In dat geval zal de warmte worden ingezet om te pasteuriseren (verwerken) en/of te drogen. Indien u voornemens bent om te investeren in een nieuwe mestopslag, kan  mestvergisting extra interessant voor u zijn. De te bouwen silo kan dan  worden uitgelegd als vergister waardoor een deel van de investering voor de mestvergister kan worden toegeschreven aan de opslag van mest. Wilt u meer weten over de (on)mogelijkheden van mestvergisting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. NL  EN