Biogas installatie Biogasplus

Biogasinstallatie

Biogasinstallatie

De Compact Plus® biogasinstallatie heeft een uitgekiend gepatenteerd ontwerp: compact, flexibel, robuust en eenvoudig. Met de Compact Plus® biogasinstallatie bent u in staat om de meest uiteenlopende vloeibare en vaste substraten (biomassa en/of mest) te voeden. Om een goed rendement – nu en in de toekomst – te kunnen garanderen is het belangrijk dat u niet afhankelijk bent van slechts enkele typen substraten. 

De Compact Plus® biogasinstallatie is voorzien van een hydrolysering die om de vergister gebouwd is en die tevens wordt gebruikt als mengring. De hydrolyse heeft een aantal grote voordelen waaronder het voorkomen van drijflagen in de vergisters, reductie van de zwavelconcentratie en het koolzuurgas in het biogas, rust in de vergister en met name een maximale biogasproductie.

De vloeibare substraten worden met behulp van het pompsysteem VacuümDrukTank in de hydrolysering gepompt. De vaste substraten worden met behulp van bijvoorbeeld een shovel in de hydrolysering gekiept. Er komen dus geen storingsgevoelige schroeven en vijzels aan te pas. Verontreinigingen zoals stenen e.d. geven geen storing in het pompsysteem.

Vanuit de hydrolysering wordt de vergister met behulp van de VacuümDrukTank gevoed. De hydrolysering dient dus tevens als voorraad. Dit betekent dat u in het vooruit kunt werken en bijvoorbeeld niet elke dag vaste stof hoeft te voeden. 

De Compact Plus® biogasinstallatie is modulair opgezet. De Compact Plus® biogasinstallatie bestaat uit één vergister met hydrolysering. Indien men een grotere installatie wenst, kan de vergister en de hydrolysering worden vergroot en men kan het ontwerp uitbreiden met extra (na)vergisters. Het modulaire ontwerp betekent dat met hetzelfde pompsysteem alle (na)vergisters kunnen worden gevoed en kunnen worden leeggezogen. Ook kan elke vergister onafhankelijk van de andere vergister(s) worden bedreven.

Doordat een zuigleiding ook als persleiding kan worden gebruikt bevat de Compact Plus® biogasinstallatie weinig leidingwerk en dientengevolge ook weinig afsluiters.

De Compact Plus® biogasinstallatie is uitgerust met een geavanceerd besturingssysteem waarmee het volledige proces automatisch – en ook op afstand – kan worden aangestuurd. 

Biogas Plus heeft zeer grote ervaring op het gebied van het biologisch opstarten en beheren van biogasinstallaties. Met de Compact Plus® biogasinstallatie kiest u niet alleen voor een ideaal ontwerp, maar ook voor de zekerheid van een goede procesvoering. 

De voordelen van de Compact Plus® biogasinstallatie:
  • Maximale gasproductie
  • VacuümDrukTank pompsysteem
  • Korte leidingen & weinig afsluiters
  • Voeden met hoog % d.s. mogelijk 
  • Hydrolyse (biologische ontsluiting van inputstoffen) •Modulair
  • Weinig onderhoud
  • Volledig geautomatiseerd
  • Flexibel in soorten voeding
  • Scherp geprijsd  
Wilt u een biogasinstallatie bouwen? Neem dan contact met ons op zodat wij u vrijblijvend kunnen informeren over de mogelijkheden. Wij beschikken over goede referenties die u desgewenst kunt bezoeken.

De VacuümDrukTank is een innovatief pompsysteem, speciaal ontwikkeld voor het verpompen van dikke brijachtige producten voor biogasinstallaties. 

Het voeden van de vergisters mag niet worden onderbroken vanwege storingen en onderhoud, dit betekent immers vrijwel direct een lagere biogasproductie en dus verlies van omzet. Het vernuftig ontwerp van de VacuümDrukTank zorgt er voor dat problemen met het pompen verleden tijd zijn.

Het vastlopen van pompen, het alleen maar kunnen verpompen van vloeistoffen met relatief weinig droge stof, het frequent moeten vervangen van onderdelen: allemaal verleden tijd met de door Biogas Plus ontwikkelde VacuümDrukTank.

Lees alles over de VacuümDrukTank
Biogas Plus propageert al sinds haar oprichting de voordelen van een  aparte hydrolysestap in een vergistingsinstallatie. Biogas Plus heeft dan  ook als geen ander ervaring in het toepassen van hydrolyse als een aparte fase in het vergistingsproces.

De productie van biogas vindt plaats in enkele stappen. De eerste stap is  de hydrolyse / de verzuring. Met onze hydrolyse-unit scheiden we het  hydrolyseproces van de biogasproductie/methaanproductie.

Lees verder op de uitgebreide hydrolyse-pagina
De productie van biogas vindt plaats in enkele stappen. De eerste stap is  de hydrolyse welke door Biogas Plus doorgaans in een aparte processtap plaatsvindt. De volgende stap is de het vergistingsproces zelf, waarbij biogas wordt geproduceerd.

Biogas bestaat uit ca. 60% methaan en ca. 40% koolstofdioxide, maar er zijn grote variaties. Daarnaast ook waterdamp en nog een restfractie ammoniak, organische vetzuren en siloxanen, waterstofgas (H2) en waterstofsulfide (H2S). Het gas ontstaat als gevolg van vergisting (een anaeroob proces) van organisch materiaal zoals mest, rioolslib, GFT-afval, natuurgras, glycerine, etc. Het geproduceerde biogas kan worden omgezet in groen gas, stroom en/of warmte. Als restproduct van het vergistingsproces blijft digestaat over, het natte eindproduct.