Compact Plus Biogas installatie

Compact Plus Biogas installatie

De Compact Plus® biogasinstallatie heeft een uitgekiend gepatenteerd ontwerp: compact, flexibel, robuust en eenvoudig. Met de Compact Plus® biogasinstallatie bent u in staat om de meest uiteenlopende vloeibare en vaste substraten (biomassa en/of mest) te voeden. Om een goed rendement – nu en in de toekomst – te kunnen garanderen is het belangrijk dat u niet afhankelijk bent van slechts enkele typen substraten. 

Hydrolysering

De Compact Plus® biogasinstallatie is voorzien van een hydrolysering die om de vergister gebouwd is en die tevens wordt gebruikt als mengring. De hydrolyse heeft een aantal grote voordelen waaronder het voorkomen van drijflagen in de vergisters, reductie van de zwavelconcentratie in het biogas, een hogere methaanconcentratie in het biogas, een stabiele biologie in de vergister en met name een maximale biogasproductie.

Compact Plus Biogas installatie
Compact Plus Biogas installatie
Compact Plus Biogas installatie

Geen werk op zondag

De hydrolysering heeft een verblijftijd van meerdere dagen en dient hierdoor tevens als voorraad. Dit betekent dat u in het vooruit kunt werken en bijvoorbeeld niet elke dag vaste stof hoeft te voeden. Dit kan betekenen dat u slechts 4 dagen per week hoeft te voeden. Ook de zondagen hoeft u niet aan het werk.

VacuümDrukTank pompsysteem

De vloeibare substraten worden met behulp van het VacuümDrukTank pompsysteem in de hydrolysering gepompt. De vaste substraten worden met behulp van bijvoorbeeld een shovel in de hydrolysering gekiept. Er komen dus geen storingsgevoelige schroeven en vijzels aan te pas. Verontreinigingen zoals stenen e.d. geven geen storing in het pompsysteem. Vanuit de hydrolysering wordt de vergister met behulp van de VacuümDrukTank gevoed.

Weinig leidingwerk

Doordat een zuigleiding ook als persleiding kan worden gebruikt bevat de Compact Plus® biogasinstallatie weinig leidingwerk en dientengevolge ook weinig afsluiters.

Modulair

De Compact Plus® biogasinstallatie is modulair ontworpen. De Compact Plus® biogasinstallatie bestaat uit één vergister met hydrolysering. Indien men een grotere installatie wenst, kan de vergister en de hydrolysering worden vergroot en men kan het ontwerp uitbreiden met extra (na)vergisters. Het modulaire ontwerp betekent dat met hetzelfde pompsysteem alle (na)vergisters kunnen worden gevoed en kunnen worden leeggezogen. Ook kan elke vergister onafhankelijk van de andere vergister(s) worden bedreven.

Volledig geautomatiseerd

De Compact Plus® biogasinstallatie is uitgerust met een geavanceerd besturingssysteem waarmee het volledige proces automatisch – en ook op afstand – kan worden aangestuurd. 

Plug-and-play

De componenten zoals het pompsysteem, de warmteverdeler, het automatiseringssysteem zijn te leveren in een speciaal ontwikkelde technische container. Zodoende kan het hart van de installatie plug-and-play op elke locatie van de wereld worden geplaatst. De bouwtijd wordt hiermee beperkt en daarbij geniet u van een vooraf geteste installatie op uw locatie.

Ondersteuning in opstart en bedrijfsvoering

Biogas Plus heeft zeer grote ervaring op het gebied van het biologisch opstarten en beheren van biogasinstallaties. Met de Compact Plus® biogasinstallatie kiest u niet alleen voor een ideaal ontwerp, maar ook voor de zekerheid van een goede procesvoering. Biogas Plus kan ondersteuning in het biologisch beheer van de installatie, maar ook in advisering op het gebied van subsidie- en meetzaken.

De voordelen van de Compact Plus® biogasinstallatie:

  • Maximale gasproductie
  • VacuümDrukTank pompsysteem
  • Korte leidingen & weinig afsluiters
  • Voeden met hoog % d.s. mogelijk
  • Hydrolyse (biologische ontsluiting van inputstoffen)
  • Modulair
  • Weinig onderhoud
  • Volledig geautomatiseerd
  • Flexibel in soorten voeding
  • Scherp geprijsd

Wilt u een biogasinstallatie bouwen? Neem dan contact met ons op zodat wij u vrijblijvend kunnen informeren over de mogelijkheden. Wij beschikken over goede referenties die u desgewenst kunt bezoeken.