VacuümDrukTank (VDT) pompsysteem

VacuümDrukTank (VDT) pompsysteem

De VacuümDrukTank is een innovatief pompsysteem, speciaal ontwikkeld voor het verpompen van dikke brijachtige producten voor biogasinstallaties. 

Het voeden van de vergisters mag niet worden onderbroken vanwege storingen en onderhoud, dit betekent immers vrijwel direct een lagere biogasproductie en dus verlies van omzet. Het vernuftig ontwerp van de VacuümDrukTank zorgt er voor dat problemen met het pompen verleden tijd zijn.

Het vastlopen van pompen, het alleen maar kunnen verpompen van vloeistoffen met relatief weinig droge stof, het frequent moeten vervangen van onderdelen: allemaal verleden tijd met de door Biogas Plus ontwikkelde VacuümDrukTank. 

Doordat de vacuümpomp en de bijbehorende motor zelf niet in aanraking komen met de biomassa, is het pompsysteem nauwelijks storingsgevoelig en nagenoeg onderhoudsvrij.

Afhankelijk van het mengsel kan men zonder problemen brij verpompen van 25-30% droge stof. Meer droge stof betekent doorgaans meer energie en een efficiëntere vergisting.

Voordelen van een VacuümDrukTank zijn:

  • Verpompen van brij met hoog % d.s. 
  • Zeer hoge capaciteit
  • Nauwelijks storingsgevoelig
  • Nagenoeg onderhoudsvrij
  • Laag energieverbruik
  • Eenvoudige dosering vergister
  • Lage druk in de leiding 
  • Lange levensduur

De VacuümDrukTank wordt vacuüm gezogen waardoor de tank zich vult met biomassa. Vervolgens wordt de tank onder druk gebracht en wordt de biomassa weg geperst naar de desbetreffende tank/silo. Een bijkomend voordeel van het principe van de VacuümDrukTank is dat dezelfde leiding wordt gebruikt voor het persen als voor het zuigen. Dit bespaart veel kostbaar leidingwerk en vergroot uw flexibiliteit.  

Met de VacuümDrukTank kan men tevens veel nauwkeuriger doseren dan met traditionele pompen.

VacuümDrukTank (VDT) pompsysteem
VacuümDrukTank (VDT) pompsysteem
VacuümDrukTank (VDT) pompsysteem
VacuümDrukTank (VDT) pompsysteem
VacuümDrukTank (VDT) pompsysteem