Nieuws

Nieuws

Biogas Plus is gestart met de bouw van Twence Mestverwaarding in Zenderen

Dinsdag 02 maart 2021

De bouw van Twence Mestverwaarding in Zenderen is begin 2021 van start gegaan. Biogas Plus bouwt binnen dit project een biogasinstallatie waarmee jaarlijks 250.000 ton varkensmest doormiddel van anaerobe vergisting wordt omgezet in biogas. Het biogas dat hiermee wordt geproduceerd is voldoende voor het vervangen van het gasgebruik van 3.000 huishouden gemiddelde huishoudens in Nederland. Het project Twence Mestverwaarding zorgt voor een gezonde agrarische sector en een vitaal platteland. Daarbij zorgt de installatie voor een vermindering in uitstoot van ammoniak, methaan en CO2.

Twence Mestverwaarding

Het project Twence Mestverwaarding zal varkensmest gaan verwerken tot hoogwaardige producten. Varkenshouders in Twente en delen van Salland en de Achterhoek hebben levercontracten ondertekend voor de levering en verwerking van hun varkensmest. In de Mestverwaardingsinstallatie zal de varkensmest worden vergist waardoor biogas wordt geproduceerd. Het digestaat dat uit de vergistingsinstallatie komt wordt vervolgens gescheiden in een dikke en een dunne fractie, waarna dit verder wordt verwaard naar verschillende eindproducten als kunstmestvervangers, bodemverbeteraars en grondstoffen voor de industrie. Daarnaast wordt schoon water geproduceerd dat zal worden geloosd op het oppervlaktewater. De start van de bouw van het project is in januari 2021 begonnen en de installatie zal in het voorjaar van 2022 worden opgestart.

Samenwerking tussen Biogas Plus en VP-Hobe

Twence heeft in 2015 via een openbare aanbestedingsprocedure Biogas Plus en VP-Hobe geselecteerd voor de levering van de biogasinstallatie en de mestverwerkingsinstallatie, gezamenlijk de Mestverwaarding. De combinatie van deze partijen zorgt voor een hoog kennisniveau van zowel het vergistingsproces als van het mestverwerkingsproces en daardoor voor een unieke technische oplossing in de markt van mestverwaarding. De installatie zorgt dan ook voor een zeer hoge biogasopbrengst in de vergistingsinstallatie in combinatie met een maximale ontwatering van het digestaat. Daarbij zorgt de keuze voor mestverwerkingstechnologie voor de productie van de meest hoogwaardige producten, zoals fosfaatmeststof, kaliummeststof en een ammoniakoplossing.

Biogas Plus

Biogas Plus is turnkey leverancier van biogasinstallaties met referenties variërend van 5.000 tot 300.000 ton input per jaar. Wereldwijd neemt het formaat van biogasinstallaties toe evenals de behoefte om organische reststromen te verwerken tot hoogwaardige producten, zoals biogas. Biogas Plus is specialist in het ontwerpen, bouwen, inbedrijfnemen en onderhouden van zowel kleinschalige als grootschalige biogasinstallaties. Daarnaast heeft Biogas Plus alle techniek in huis voor het vergisten van verschillende soorten organische restromen, zoals drijfmest, vaste mest, agrarische reststromen, industriële reststromen en/of levensmiddelen met een verstreken houdbaarheidsdatum. De kern van het bedrijf is de kennis en know-how  op het gebied van het produceren van biogas. Oftewel, hoe haal je uit bepaalde reststromen continu zoveel mogelijk kwalitatief hoogwaardig biogas tegen zo laag mogelijke kosten. Dat is waar het uiteindelijk om draait.

 

Terug naar nieuwsoverzicht