Nieuws

nieuws

Groen Gas installatie afgeleverd in Winsum (FR)

Dinsdag 19 januari 2021

Gisteren is de groen gas installatie van onze Compact Plus Mestvergister (CPM) afgeleverd bij weer een nieuw monomestvergistingsproject, dit keer in Winsum (FR). De installatie zal de mest van ca. 250 melkkoeien gaan vergisten en hiermee een bijdrage leveren aan de Europese doelstellingen om duurzame energie te produceren. Het groene gas wordt op het aardgasnetwerk geleverd.

Monomestvergisting op de boerderij

Als Biogas Plus geloven wij sterk in de voordelen van monomestvergisting op de boerderij. Om deze reden leveren wij onze Compact Plus Mestvergister (CPM), een monomestvergister die geschikt is voor het vergisten van bedrijfseigen mest. De installatie is ontworpen om melkveebedrijven te verduurzamen en produceert daarnaast groen gas voor 215 gemiddelde huishoudens.

Emissiereductie door monomestvergisting

De kracht van monomestvergisting is dat er náást de productie van duurzame energie ook een reductie van emissies van methaan en stikstof plaatsvindt. Onderzoek wijst uit dat het direct opslaan van mest in de vergister leidt tot een vermindering van stikstof en methaan uitstoot vanuit de stal. Het spoedig verpompen van de mest in de Compact Plus Mestvergister gaat daarnaast hand in hand met een hogere groen gas productie. Het methaangas dat normaliter als broeikasgas in de stal vrijkomt wordt op deze manier in de vergister opgevangen en afgevoerd in het aardgasnetwerk.

Hogere benutting van uw mineralen

Het vergisten van uw mest leidt tot een omzetting van organisch gebonden stikstof en fosfaat naar minerale stikstof en fosfaat. Dit betekent dat de mineralen sneller opneembaar zijn voor de plant wanneer u de uitgegiste mest weer uitrijdt op uw land. Deze snellere opneembaarheid verlaagd de kans op uitspoeling van uw mineralen en verhoogt hiermee de opname van de mineralen door uw gewas.

Biogas Plus

Als Biogas Plus zijn wij sinds 2007 actief in de biogassector en sinds 2017 in de bedrijfstak van monomestvergisting op boerderijschaal. Naast het turnkey leveren van installaties geven wij ook begeleiding aan eigenaren van installaties.  Zodoende kunnen wij zowel de vergunning alsook de SDE++ subsidie voor u aanvragen en daarnaast de verkoop van het groene gas en de groen gas certificaten voor u organiseren. Na van bouw van de installatie kan Biogas Plus het volledig onderhoud voor u uitvoeren op basis van een servicecontract. Sinds 2020 is Biogas Plus een gekwalificeerde leverancier van monomestvergisters binnen Jumpstart, een initiatief van FrieslandCampina. Ook wanneer u binnen dit programma een installatie wilt aanschaffen dan kan Biogas Plus hierin voorzien.

Bent u geïnteresseerd in onze Compact Plus Mestvergister en wilt u weten wat dit voor uw situatie kan opleveren? Bel ons dan eens op (088 4840039) of stuur ons een e-mail (info@biogasplus.nl), dan staan we u graag te woord.

Terug naar nieuwsoverzicht