Biogas installatie biogasplus close

Hydrolyse

Aparte stap in vergistingsinstallatie

Biogas Plus propageert al sinds haar oprichting de voordelen van een  aparte hydrolysestap in een vergistingsinstallatie. Biogas Plus heeft dan  ook als geen ander ervaring in het toepassen van hydrolyse als een aparte fase in het vergistingsproces.

De productie van biogas vindt plaats in enkele stappen. De eerste stap is  de hydrolyse / de verzuring. Met onze hydrolyse-unit scheiden we het  hydrolyseproces van de biogasproductie/methaanproductie. 

In de hydrolyse vindt fermentatie plaats van de biomassa: bacteriën  zorgen voor een biologische afbraak van de biomassa. Hierbij worden  zuren geproduceerd, waardoor de pH daalt. Het hydrolyseproces vindt nu  gecontroleerd plaats en niet ongecontroleerd in een vergister, waarin tegelijkertijd ook andere biologische processen plaatsvinden. Als het  hydrolyseproces goed wordt uitgevoerd, dan gaat hier geen energie  verloren. Er wordt in het hydrolyseproces dus geen methaan  geproduceerd. Na een volledige hydrolyse is de biomassa nadien veel  beter beschikbaar voor de methaanbacteriën.

Vanuit de hydrolyse wordt de vergister(s) zeer gelijkmatig gevoed, met  een afgemeten portie voeding per uur. Dit wordt gedoseerd via een  centrale pomp, de Vacuum Druk Tank, die ook beschikbaar is voor andere doeleinden. De zuren  uit de hydrolyse worden in de vergister door de methaanbacteriën  omgezet in biogas en uiteraard wordt de overige biomassa biologisch  verder afgebroken in de vergister.

De vergister wordt gevoed met een vooraf vastgesteld menu. Schommelingen in het  menu ten gevolge van variatie in de beschikbare hoeveelheden van de  verschillende inputstoffen / verschillende cosubstraten worden uitgevlakt  in de hydrolyse-unit.  

Voordelen van een goede hydrolyse zijn o.a.:
  • Voorkomen van drijflagen in de vergisters,  
  • Minder mengenergie noodzakelijk in de vergisters,
  • Reductie van de zwavelwaterstofconcentratie in het biogas,
  • Veel minder koolzuurgas in het biogas,
  • Een betere kwaliteit biogas,
  • Een langere levensduur van de WKK,
  • Minder kans op schuimvorming in de vergister, 
  • Een eenvoudige inbreng van de biomassa in de vergister,
  • ‘Rust’ in de vergister,
  • Geen stress in de totale biogasinstallatie/biologische proces, een  maximale biogasproductie.