Biogas installatie Biogasplus

Wat is biogas

Biogas is een hernieuwbaar gas dat hoofdzakelijk bestaat uit methaan (CH4) en koolstofdioxide (CO2).

Wat is een biogasinstallatie?
In een biogasinstallatie wordt biomassa vergist. Tijdens dit vergistingsproces zetten bacteriën de organische stof om in biogas.

Het biogas wordt in een Warmte Kracht Koppeling (WKK) omgezet in duurzame elektriciteit en warmte, of het biogas wordt opgewaardeerd tot aardgaskwaliteit en vervolgens geïnjecteerd in het gasnet of gecomprimeerd tot LNG.

Welke biomassa wordt gebruikt?
 • Dierlijke mest (koe, varken, kip, konijn, etc.):
 • Drijfmest
 • Vaste mest
 • Ongeboren mest

Organische reststromen zoals bijvoorbeeld:
 • Reststromen van de industrie & van supermarkten
 • Agrarische reststromen

Hoe werkt een biogasinstallatie?
De vaste soorten biomassa worden met een verreiker gedoseerd in een meng/hydrolysering (plaatje). De vloeibare mest en biomassa wordt met het pompsysteem in de meng/hydrolysering gepompt. In de meng/hydrolysering worden de vloeibare en vaste biomassa gemengd tot een homogeen mengsel. In deze ring vindt de eerste stap van het vergistingsproces plaats (hydrolyse).

Het mengsel (menu) wordt in de vergisters gepompt. In de vergisters zijn een aantal roerwerken gemonteerd om het menu homogeen te houden. Het menu wordt op circa 42°C gehouden, bij deze temperatuur leven de bacteriën die methaan produceren. Het biogas wordt opgevangen onder gasdichte daken. Het biogas wordt vervolgens in de WKK omgezet in elektriciteit en warmte of in de gasopwerkingsinstallatie opgewerkt naar aardgaskwaliteit.

Voor wie is een biogasinstallatie interessant?
 • Veehouders (varkens, koeien)
 • Levensmiddelenindustrie
 • Afvalverwerkers
 • Waterzuiveringsbedrijven
 • Energiebedrijven
 • Slachterijen