Wat is groen gas?

Wat is groen gas?

Groen Gas is biogas dat is ‘schoongemaakt’ om zodoende eenzelfde kwaliteit te krijgen als aardgas. Biogas bestaat voor ongeveer 55% uit methaan (CH4) en 45% kooldioxide  (CO2). Daarnaast bevat het biogas H2S en vaak ook vluchtige  organische koolwaterstoffen (VOC's), zoals siloxanen en terpenen. Ook is  het biogas verzadigd met vocht. Aardgas daarentegen bestaat voor  ongeveer 90% uit CH4 en 10% N2, is droog en bevat vrijwel geen NH3 en  H2S. Ook bevat aardgas een geurstof (THT), die het gas zijn kenmerkende  geur geeft.

De werking van een biogas opwerkingsinstallatie is dan ook gebaseerd op  de volgende principes:

  • Drogen van het gas
  • Verwijderen van NH3, H2S en vluchtige organische koolwaterstoffen, vaak doormiddel van actief kool 
  • Verwijdering van CO2
  • Kwaliteitscontrole van het groen gas met een poortwachter
  • Toevoegen van geurstof THT (odorant met kenmerkende geur voor aardgas)

Bij het opwaarderen worden alle verontreinigingen uit het biogas gefilterd  en wordt het biogas gedroogd. Ook wordt de CO2 grotendeels uit het biogas verwijderd, waardoor groen gas overblijft dat kwalitatief exact gelijk is aan aardgas. Het groen gas wordt vervolgens gekeurd door een poortwachter en ingevoed in het aardgasnet.

Biogas Plus beschikt over jarenlange ervaring met alle aspecten van groen  gas: 

  • Verschillende technologieën voor opwerken van het biogas
  • Kwaliteitsbewaking en invoeding in het aardgasnet
  • Gebruik als transportbrandstof
  • Productie van groene CO2 uit het restgas van de opwerking
  • Certificering (Vertogas, NTA8080)  

Biogas Plus kan groen gas installaties engineeren, leveren en installeren. Dit strekt van de aansluiting op de vergister tot en met de aansluiting op het aardgasnet.  Dit kan geïntegreerd in een turn-key project met de biogasproductie, maar  ook afzonderlijk bij een bestaande vergister.