Biogasopwerking

Biogasopwerking

Biogas bestaat voor ongeveer 55% uit methaan (CH4) en 45% kooldioxide  (CO2). Daarnaast bevat het biogas H2S, NH3 en vaak ook vluchtige  organische koolwaterstoffen (VOC's), zoals siloxanen en terpenen. Ook is het biogas verzadigd met vocht. Om biogas te kunnen verwerken tot elektriciteit, warmte of groen gas, moet dit worden gereinigd en mogelijk worden opgewerkt naar aardgaskwaliteit.

Biogas Plus ontwerpt, levert en installeert groen gas installaties. Dit strekt van de aansluiting op de vergister tot en met de aansluiting op de WKK of het aardgasnet.  Dit kan geïntegreerd in een turn-key project met de biogasproductie, maar  ook afzonderlijk bij een bestaande biogasinstallatie.

De werking van een gasopwerkingsinstallatie volgt de volgende drie stappen:

  • Biogasreiniging (verwijderen van vocht, H2S en vaak ook vluchtige  organische koolwaterstoffen)
  • Biogas opwerking (verwijderen van CO2)
  • Kwaliteitscontrole van het groen gas en toevoegen van geurstof

Biogasreiniging

De basis voor een betrouwbare gasopwerking is een grondige biogasreiniging. De wetgeving stelt zeer strenge eisen aan verontreinigingen in groen gas, en daarnaast  zijn de membranen kwetsbaar voor verontreinigingen. Het biogas gaat daarom als eerste door een wastoren, waar alle wateroplosbare verontreinigingen, alsmede stof e.d. uitgewassen worden. Vervolgens worden met twee actief koolfilters de resterende H2S en VOC’s grondig verwijderd. 

Gasopwerking

Het schone biogas wordt opgewerkt tot aardgaskwaliteit met gepatenteerde 3-traps membraan-technologie. De derde trap zorgt voor terugwinning van het bij de opwerking verloren methaan, waardoor een methaanverlies van slechts 0,5% haalbaar is. Het geproduceerde groen gas voldoet aan alle eisen van de actuele wet- en regelgeving.

Een betrouwbare schroefcompressor brengt het biogas op de voor de membranen benodigde druk, en zorgt tevens voor voldoende druk voor injectie van het groen gas in het regionale aardgasnet.

Invoeding

Bij de invoeding van groen gas vervult de Bio2Net de rol van poortwachter, die de toegang tot het aardgasnet bewaakt. De Bio2Net garandeert dat uitsluitend gas dat aan alle kwaliteitseisen voldoet het aardgasnet in komt. Gas dat niet 100% voldoet wordt teruggestuurd naar de gasproducent.

Hiertoe is de Bio2Net uitgerust met een nauwkeurige gaschromatograaf en enkele aanvullende analyzers, die het groen gas op alle vereiste punten controleren. Ook zorgt de Bio2Net voor de vereiste odorisatie van het ingevoede gas.
Resultaat: brandschoon gas, waardoor een lange levensduur en goede performance gewaarborgd zijn.

Biogasopwerking
Biogasopwerking
Biogasopwerking
Biogasopwerking
Biogasopwerking
Biogasopwerking
Biogasopwerking