Geschiedenis

Geschiedenis

Met vandaag meer dan 50 referentieprojecten en meer dan 35 medewerkers is Biogas Plus een toonaangevende organisatie in de biogassector. Met name in de Benelux en Frankrijk is Biogas Plus niet meer weg te denken als leverancier van componenten en als projectenorganisatie met alle benodigde disciplines voor de succesvolle realisatie van elk biogasproject. Hieronder leest u de geschiedenis die Biogas Plus heeft doorgemaakt om te komen waar zij nu staat.

2020

Vanwege het succesvol bouwen van ondertussen vier projecten in Frankrijk is per 1 januari 2020 de Joint Venture in Frankrijk volledig overgenomen door Biogas Plus. Vanaf 1 januari 2020 is Biogas Plus SAS dan ook een feit en worden nieuwe medewerkers aangetrokken onder leiding van de nieuwe Franse directeur Bernard Prost.

2019

Een jaar na de overname door ENGIE wordt de organisatiestructuur van Biogas Plus aangepast. Door het aantrekken van nieuwe medewerkers en de invoering van een managementteam groeit de capaciteit van Biogas Plus. De directie blijft nog altijd onder leiding van Wim Kuster en Seine Roelofs. Het jaar 2019 staat echter ook in het teken van weer een nieuw land dat Biogas Plus heeft geïntroduceerd binnen haar portfolio. Samen met haar partner Shtang Eco bouwt zij in Israel de eerste biogasinstallatie ter grootte van 1 MW welke gevoed wordt met 60.000 ton mest per jaar.

2018

Vanwege de groen gas expertise die Biogas Plus bezit en het succesvol plaatsen van diverse Bio2Net invoedstations introduceert Biogas Plus in 2018 haar eigen gasopwerkingsinstallatie. Reeds in 2018 worden de eerste drie installaties gebouwd. Naast de succesvolle introductie van de gasopwerkingsinstallatie wordt ook de boerderijschaal vergister geintroduceerd, genaamd Compact Plus Mestvergister (CPM). Deze mestvergister is als product ontworpen om uitsluiten bedrijfseigen mest van een veebedrijf te vergisten en om te zetten in duurzame stroom of groen gas. Naast de introductie van deze nieuwe producten wordt Biogas Plus in 2018 ook overgenomen door ENGIE. ENGIE wil haar positie in de ontwikkeling en productie van biomethaan versnellen, waar Biogas Plus haar mee kan helpen. Dit is het moment voor Wim Kuster Sr. om uit het bedrijf te stappen.

2017

Vanwege de aantrekkende markt voor biogasinstallaties in Frankrijk was Biogas Plus ondertussen een samenwerking aangegaan met een Franse onderneming in the vorm van een Joint Venture met de naam BioGazNex. In 2017 leidt dit tot een eerste biogasproject en bouwt Biogas Plus dan ook haar eerste biogasinstallatie in Frankrijk. Meer projecten zouden spoedig volgen. Naast deze ontwikkeling in Frankrijk heeft Biogas Plus in Nederland een nieuw type vergistingingsinstallatie ontwikkeld voor het vergisten van 100% mest, genaamd de Compact Plus Mestvergister. De installatie is ontworpen om met behulp van uitsluitend bedrijfseigen mest van één boerderij groene stroom, duurzame warmte of groen gas te produceren. In 2017 worden de eerste twee installaties reeds verkocht.

2016

In 2015 bracht Biogas Plus onder licentie haar eigen Bio2Net poortwachter op de markt. Dit product controleert het groene gas alvorens dit wordt ingevoed in het aardgasnetwerk. 

2015

In 2015 is het personeelsbestand van Biogas Plus flink uitgebreid, waardoor het aantal werknemers groeide naar 25 medewerkers. Mede vanwege de aantrekkende interesse in de productie van groen gas heeft Biogas Plus in de tweede helft van 2015 de groen gas expertise overgenomen en voortgezet van Biogast Sustainable Energy.

BioGast exploiteerde 10 biogas opwerkers sinds 2005 en had het Europees patent op het Bio2net invoedststation. Licenties op dat patent worden gehouden door DONG, Gavilar, Piero Fiorentini en de franse netbeheerders GRDF en GRT. Het team van Biogast heeft ervaring met Waterwassers, Amine wassers, 2- en 3 stappen membraantechniek, Cryogenie en CO2 vervloeien.

In dat jaar leverde Biogast de derde opwerker in de Franse markt in St Josse bij le Touquet.

2013

In 2012 nam Biogas Plus een biogasinstallatie over voor de productie van 550 kWe. Deze installatie werd reeds in datzelfde jaar omgebouwd en uitgebreid met het VacuümDrukTank pompsysteem, waardoor de installatie in staat werd gebracht om veel verschillende soorten biomassa te kunnen verwerken.

2012

Vanwege het succes van de eerste biogasinstallatie in Turkije bouwde Biogas Plus in 2012 een tweede biogasinstallatie voor het vergisten van 200.000 ton mest per jaar en de productie van 2,4 MWe voor dezelfde klant. De kern van deze installatie bestond uit twee meng-/hydrolyseringen en een centraal VacuümDrukTank pompsysteem.

2011

In 2011 introduceerde Biogas Plus haar eigen pasteurisatieinstallatie voor het hygiëniseren van mest en/of digestaat. Door de mestverwerkingsplicht die zou volgen zou dit product een onmisbaar element van biogasinstallaties worden. 

2010

Na verschillende succesvolle biogasprojecten in Nederland te hebben gerealiseerd trad Biogas Plus in 2010 voor het eerst buiten Nederland voor de bouw van haar eerste buitenlandse biogasinstallatie. Het betrof een mestvergistingsinstallatie op een melkveebedrijf in Turkije waarbij 345 kWe zou worden geproduceerd. Dit project werd zo succesvol dat Biogas Plus in 2012 een tweede biogasinstallatie voor dezelfde organisatie mocht bouwen voor de productie van 2,4 MWe. Naast de eerste buitenlandervaring stapte Biogas Plus in 2010 ook voor het eerst als eigenaar in een biogasproject. Deze installatie, ontworpen voor de productie van 800 kWe zou de eerste in een lijn van verschillende biogasinstallaties zijn waar Biogas Plus (mede)eigenaar van is geworden.

2009

Na het eerste succesvolle project in 2008 heeft Biogas Plus een tweede biogasinstallatie gebouwd in 2009. Dit was tevens het eerste jaar dat er naast de oprichters een projectleider was aangenomen die de bouw van de tweede biogasinstallatie leidde. Deze tweede biogasinstallatie was de eerste die volgens het eigen ontwerp en patent van Biogas Plus werd gebouwd. Dit hield in dat rondom de hoofdvergister een hydrolysering werd geplaatst waar alle inputproducten werden samengevoegd om daar de hydrolysestap te ondergaan alvorens deze als voeding naar de vergister werd gepompt. Uiteraard werd ook bij dit project de VacuümDrukTank pompsysteem als centraal pompsysteem toegepast.

2008

In 2008 heeft Biogas Plus de bouw begeleid van haar eerste project. In dit project is reeds de eerste VacuümDrukTank (VDT) pompsysteem geimplenteerd én haar eigen drooginstallatie.

2007

Biogas Plus is opgericht in 2007 als adviesorganisatie voor het geven van biologisch advies aan biogasinstallaties en de ontwikkeling van biogasprojecten. De organisatie was destijds in eigendom van Wim Kuster, Wim Kuster Sr. en Seine Roelofs.