Biogasinstallaties

Biogasinstallaties

Biogas Plus is turnkey leverancier van biogasinstallaties. Deze biogasinstallatie maken doormiddel van vergisting biogas vanuit organische (rest)stromen, zoals mest, uitgepakte levensmiddelen, rioolwaterzuiveringsslib of andere producten. Dit biogas wordt vervolgens opgewerkt naar hernieuwbaar gas (groen gas/biomethaan/RNG) of naar groene stroom en warmte.

Op deze pagina vindt u de verschillende typen biogasinstallaties die Biogas Plus voor u kan realiseren.