Wat is digestaat?

Wat is digestaat?

Digestaat is vergiste biomassa en is een restproduct van de biogasproductie. Digestaat bevat water, levende en dode organismen, mineralen en de niet omgezette organische stof. Vaak wordt dierlijke mest gebruikt in de vergisting, welke afkomstig is van rundvee, varkens of kippen. Vaak worden meer organisch materiaal toegevoegd zoals organische reststromen uit de voedingsindustrie. Door de vergisting wordt het organisch materiaal in de mest deels afgebroken tot gas. 

Digestaat kan vaak als meststof worden toegepast op landbouwgrond. Echter, in veel gebieden is een overschot aan meststoffen, waardoor digestaat veelal wordt bewerkt tot een hoogwaardiger meststof of ander product of tot een exportwaardige meststof. Gedacht kan worden aan het hygiëniseren van digestaat, indikken van digestaat of het drogen van digestaat.