Waterijzer

Waterijzer

Eén van de diensten van Biogas Plus is het leveren van waterijzer om de zwavelconcentratie (H2S) in uw biogas te verlagen. Zwavelgas is schadelijk voor uw WKK indien dit in te hoge mate aanwezig is. In het geval dat u groen gas produceert dan mag er zelfs helemaal geen zwavel in het biogas zitten. Biogas Plus kan u waterijzer aanbieden om in uw vergister te doseren, waardoor het zwavel wordt gebonden en niet vrij komt in uw biogas. Het zwavel blijft zodoende in de vloeistof en gaat mee met het digestaat.

Waterijzer
Waterijzer
Waterijzer