Biogasinstallatie Dwingeloo, Nederland

Dwingeloo, Nederland

Terug naar referenties

Capaciteit: 7.500 ton per jaar

Deze biogasinstallatie is compleet door Biogas Plus ontworpen en gebouwd. De installatie maakt stroom en warmte door vergisting van 100% rundveemest. De installatie is als plug-and-play installatie geleverd en bestaat uit een vergistingstank een technische container.